Ledighedstal marts 2017

4,1% ledighed i marts 2017 i Region Midtjylland

De seneste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at der var 24.814 ledige i Region Midtjylland i marts 2017. Det svarer til en ledighed på 4,1% af arbejdsstyrken. Bruttoledigheden omfatter både registrerede ledige og aktiverede dagpenge- og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Den registrerede bruttoledighed kan blandt andet give et overblik over, hvor mange arbejdsmarkedsparate personer, der er til rådighed for arbejdsmarkedet.

  • I det seneste år – fra marts 2016 til marts 2017 – er bruttoledigheden i Region Midtjylland steget med 1102 ledige, hvilket svarer til en stigning i på 4,6% det seneste år. Flere kommer dog i arbejde, selvom bruttoledigheden vokser. Dette skyldes, at flere melder sig klar til tjeneste og udbyder deres arbejdskraft på arbejdsmarkedet. Det gælder bl.a. personer på integrationsydelse, som nu i højere grad erklæres jobparate.
  • Korrigeret for sæsonudsving var der 23.259 bruttoledige i marts 2017, svarende til en ledighed på 3,8%. Ledighedsniveauet korrigeret for sæsonudsving har holdt sig stabilt på mellem 3,6% og 3,8% igennem de seneste 12 måneder.
  • Fordelt på kommuner er ledigheden i Region Midtjylland lavest i Hedensted med 2,7% og højest i Samsø med 8,0%.
  • Fordelt på køn er ledigheden i Region Midtjylland lavere for mænd (3,9%) end for kvinder (4,2%).
  • Fordelt på alder er ledigheden højest for de 25 til 29-årige med 9,1%, mens den er lavest for de 40 til 49-årige med en ledighed på 2,9%.
  • I februar (ikke marts) 2017 er der 4393 langtidsledige i Region Midtjylland. I det seneste år er antallet af langtidsledige faldet 16,4%. De langtidsledige udgør 16,0% af alle ledighedsberørte. Dvs. at cirka 1 ud af 6 ledigsberørte i februar 2017 er langtids­ledig og har dermed været ledig over 80% at tiden i de seneste 52 uger.

Du kan vælge at tilgå ledighedstalene for marts 2017 i pdf-format, som er velegnet til udskrift og en hurtig gennemlæsning.

Vedlagt er også et regneark med ledighedstalene for marts 2017, som kan fordeles på kommuner, landsdele, pendlingsområder, VEU-center områder og regioner. Du vælger hvilket område du vil have tal for i det øverste venstre hjørne i regnearket (området markeret med gult).