Ledighedstal oktober 2016

3,4% ledighed i oktober 2016 i Region Midtjylland

De seneste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at der var 20.413 ledige i Region Midtjylland i oktober 2016. Det svarer til en ledighed på 3,4% af arbejdsstyrken. Ledigheden er målt som bruttoledigheden og dækker over alle ledige inklusiv ledige i aktivering.

  • I det seneste år – fra oktober 2015 til oktober 2016 – er ledigheden faldet med 1.424 ledige, svarende til et fald på 6,5%.
  • Korrigeret for sæsonudsving var der 22.194 bruttoledige i oktober 2016, svarende til en ledighed på 3,7%. Ledighedsniveauet har holdt sig stabil på mellem 3,6% og 3,9% igennem de seneste 12 måneder. Det aktuelle ledighedsniveau er dog på et af de laveste niveauer siden midten af 2009.
  • Fordelt på kommuner er ledigheden lavest i Skanderborg med 2,1% og højest i Aarhus med 4,3%. I det seneste år er ledigheden faldet i 14 af Region Midtjyllands 19 kommuner. Det største ledighedsfald har været på Samsø med et fald på 0,8%-point, mens den største ledighedsstigning har været i Holstebro med 0,2%-point.
  • Fordelt på køn er ledigheden lavere for mænd (2,9%) end for kvinder (3,9%). Idet seneste år er ledigheden faldet 8,3% for mænd og 5,1% for kvinder.
  • Fordelt på alder er ledigheden højest for de 25 til 29-årige med 7,7,0%, mens den er lavest for de 40 til 49-årige med en ledighed på 2,4%. Ledigheden er faldet for alle aldersgrupper med undtagelse af de 25 til 29-årige, der har oplevet en stigning på 9,6%.
  • Fordelt på a-kasser er ledigheden lavest i El-faget (elektrikere) med 0,8% efterfulgt af DSA (sygeplejersker mv.) med en ledighed på 1,4%. Modsat er ledigheden højest hos Magistrene med 7,1% efterfulgt af Teknikerne samt Journalistik, Kommunikation og Sprog, som begge har en ledighed på 5,2%. I det seneste år er ledigheden faldet i de fleste a-kasser i Region Midtjylland. Det største fald i ledigheden har været inden for 3F med en nedgang på 586 ledige, HK med en nedgang på 303 ledige og FOA med en nedgang på 280 ledige. Kun inden for Akademikere, Magistre, Lærere, Økonomer og Det Faglige Hus har der været en stigning i antallet af ledige.
  • I august 2016 er der 5.009 langtidsledige i Region Midtjylland. I det seneste år er antallet af langtidsledige faldet 13,9%. De langtidsledige udgør 20,9% af alle ledighedsberørte. Dvs. at cirka 1 ud af 5 ledige i august 2016 er langtids­ledig og har dermed været ledig over 80% at tiden i de seneste 52 uger. Langtidsledigheden er faldet både blandt mænd og kvinder og i alle aldersgrupper med undtagelse af de 25 til 29-årige.

Vedlagt er et regneark med ledighedstal, som kan fordeles på kommuner, landsdele, pendlingsområder, VEU-center områder og regioner. Du vælger hvilket område du vil have tal for i det øverste venstre hjørne i regnearket (området markeret med gult).