Læs mere om hotel og restauration

Efteruddannelsesudvalget for køkken, Hotel, Restaurant, Konditor og Kødbranchen 2007: Analyse af hotel- og restaurantbranchens nuværende og fremtidige krav til medarbejderkompetencer og deraf afledte behov for efteruddannelse af AMU-målgruppen

Analysen beskriver fremtidens kompetencekrav og efteruddannelsesbehov. Den centrale pointe er, at værdier og oplevelser bliver den centrale forretningsmæssige drivkraft for sektoren i fremtiden. Fremtiden tilhører de restauranter og hoteller, hvor medarbejderne er bevidste om, at de sælger oplevelser, og at de er en del af kundens samlede oplevelse.

Rapporten er tilgængelig her: Fremtidens kompetencebehov i hotel og restaurationEfteruddannelsesudvalget for køkken, Hotel, Restaurant, Konditor og Kødbranchen, 2011: Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening

Analysen beskriver udviklingen i service og værtskab, og hvilken betydning udviklingen har for kompetencebehovene for medarbejderne. Det analyseres herunder, hvad gæsterne forstår ved et godt værtskab.

Rapporten er tilgængelig her: VærtskabLUNDSTRØM kommunikation & udvikling, 2009: ”Analyse af de fremtidige kompetencebehov inden for institutionskøkkenområdet

Analysen beskriver, hvordan den ændrede organisering af institutionskøkkener, især i den offentlige sektor, påvirker medarbejdernes kompetencebehov. Medarbejderne får behov for flere kompetencer inden for administration og ledelse.

Rapporten er tilgængelig her: Fremtid institutionskøkkenerKost- og ernæringsforbundet: ”Ernæringsassistenter - professionelle madhåndværkere gør en forskel”. Materialet beskriver arbejdsfunktioner og kompetencekrav til ernæringsassistenter

Materialet er tilgængeligt her: http://www.kost.dk/materialer

Kost- og ernæringsforbundet: Kost- og ernæringsfaglige i daginstitutionerne

Materialet beskriver arbejdsdagen og kompetencebehovene for ernæringsassistenter i daginstitutioner.

Materialet er tilgængeligt her: http://www.kost.dk/materialer

Kost- og ernæringsforbundet: Professionsbachelorer med fart på karrierien

Rapporten beskriver færdiguddannede ernæringsassistenter i forskellige job. Den fortæller om de faglige krav i arbejdet og hvilke kompetencer, der er behov for nu og fremover.

Materialet er tilgængeligt her: http://www.kost.dk/materialer

Kost- og ernæringsforbundet: Hvad skal vi kunne?

Inspirationshæfte om fremtidens kompetencekrav til ernæringsassistenter.

Materialet er tilgængeligt her: http://www.kost.dk/materialer