Læs mere om industrien

Industriens Uddannelser, 2010: ”Fremtidens jobprofiler i industrien”
Rapporten beskriver nuværende og forventede udviklingstendenser i industrien i Danmark. Det analyseres hvilke fremtidens kompetencebehov, der vil være, for forskellige typer af jobprofiler.

Rapporten findes her: Fremtidens jobprofiler i industrien

SkanComp: Udviklingstendenser i industrien
Region Midt har i projektet ScanComp analyseret kompetencebehovene inden for en række vigtige vækstsektorer. På projektets hjemmeside findes præsentation af resultaterne.

Her findes resultater om industrien: Industriens kompetencebehovJob i industrien: Nye kompetencer
Beskæftigelsesregion Nordjylland har analyseret globaliseringens muligheder og konsekvenser for industriens arbejdskraft, herunder især den ufaglærte arbejdskraft.

Analysens resultater findes her:  Nye krav i industrien

Kompetenceudfordringer i Nordjylland Jern- og Metalbranchen.
Region Nordjylland har analyseret fremtidens kompetencebehov i jern og metalbranchen. Analysen er baseret på interview med virksomheder, statistiske analyser og ekspertinterview.

Rapporten findes her: Fremtidens kompetencebehov Jern og Metal

Fremtidens mekaniker – analyse af fremtidige kompetencebehov
Rapporten analyserer fremtidens kompetencebehov for automekanikere, herunder både faglige, organisatoriske og personlige kompetencer. Analysen er baseret på spørgeskemaundersøgelser og fokusgrupper blandt autoværksteder.

Rapporten findes her: Fremtidens mekaniker

Bekendtgørelse om uddannelsen til industrioperatør fra retsinformation.dk.
Bekendtørelsen om industrioperatøre findes her: Bekendtgørelse om Industrioperatør

Emballageindustriens pjece
Emballageindustrien har filosoferet over hvad industrioperatører kan og skal kunne i fremtiden

Pjecen findes her: Emballageindustri -pjece

Ug.dk : Hvad Industrioperatører laver
ug.dk: Industrioperatør

Udviklingsudvalget for industrioperatør
Udvalget drøfter behovet for ændringer af uddannelsen i lyset af de seneste udviklingstendenser.
Udviklingsudvalget for industrioperatører