Læs mere om it og teleteknik her

Prosa, Dansk Metal, 2010: IT-specialistens nutidige og fremtidige kompetencer
Rapporten omfatter en kortlægning af efterspørgsel efter IT-specialister fordelt på operationelle kompetencer, uddannelse, arbejdsfunktioner, regioner og brancher. Rapporten peger på, at Microsofts systemer fortsat vil være dominerende platforme for servere, databaser og styringssystemer. Rapporten viser også, at der i fremtiden vil være flere IT-udviklingsopgaver, der kræver forretningsforståelse, og at der vil være øget efterspørgsel efter højtuddannede IT-udviklere.

Rapporten findes her: It-specialisten

Teknologisk Institut, 2007: Analyse af teknologiens betydning for kompetencebehovAnalysen belyser, hvordan teknologiudviklingen udfordrer de traditionelle arbejdsopgaver nu, og hvad der kan forventes af udfordringer i forhold til fremtidige arbejdsopgaver. Analysen rummer en kortlægning af aktuelle ændringer særligt i handels- og kontormedarbejderes arbejdsopgaver, samt en vurdering af, hvordan de IT-værktøjer, der endnu ikke er udbredte, kan forventes at påvirke målgruppens fremtidige arbejdsopgaver.

Der er som del af analysen også udarbejdet opgørelser over virksomheder og deres medarbejderes teknologianvendelse såvel i et nutidigt som i et fremadrettet perspektiv.

Rapport og bilagsrapport findes her: Teknologiens betydningTeknologisk Institut, 2003: Fremtidens jobprofiler på kontorområdet
Rapportens afsnit 8 beskriver kompetencekravene til fremtidens IT-superbruger. De beskrevne funktioner og kompetencer svarer i høj grad til de krav, der stilles til IT-supporteren.

Rapporten findes her: Rapport