Læs mere om landbrug, gartneri og dyrepleje

På følgende hjemmeside kan man læse om uddannelserne i landbruget: www.jordbrugetsuddannelser.dk

På hjemmesiden kan man læse om de typiske beskæftigelsesområder og faglige krav til uddannelserne

  • Dyrepasser
  • Landbrugsuddannelsen
  • Produktionsgartner
  • Skov- og naturtekniker
  • Væksthusgartner
  • Efteruddannelse

Det faglige uddannelsesudvalg for anlægsgartneri: Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til anlægsgartner
Udviklingsredegørelsen beskriver udviklingen i gartnererhvervet og i de faglige kompetencekrav. Udvalget konkluderer, at anlægsgartnerfaget stadig er påvirket af den verdensomspændende finanskrise, der har sat sit tydelig præg på branchen med nedgang i aktiviteter samt heraf følgende firmalukninger og øget ledighed. Endvidere påvirker de pålagte besparelser i kommunerne fortsat faget. Derudover er udviklingen påvirket af udviklingen, der på sigt sker inden for haveanlæg i omverdenen. Forandringerne i klimaet indebærer for anlægsgartnerfaget, at der anlægges flere grønne græstage og der er fokus på C02 reducerende planter og træer i haver og parkanlæg. Desuden indebærer klimaændringerne, at der er fokus på afledning af vand ved huse og haver.

Udvalget vurderer også, at fagområdet kun er delvist dækket af faglært arbejdskraft, derfor vil der i mange år frem være brug for vækst i tilgangen af faglærte til faget.

Redegørelsen kan læses her: Udviklingsredegørelse