Læs mere om ledelse

Litteraturen inden for området ledelse er meget omfattende både nationalt og internationalt. Fra land til land vil der være forskel på virksomheds- og ledelseskultur.

Derfor er der i denne sammenhæng lagt hovedvægt på at afdække kompetencekravene til danske ledere. Faglige organisationer udgør en meget relevant kilde, hvor der løbende udgives artikler og rapporter om de nuværende og fremtidige kompetencekrav til ledere. I forhold til andre erhvervsområder har litteraturen om ledelse et mere diskuterende præg, som afspejler forskellige holdninger til, hvad der er en god leder.

Market IT- artikler om IT-ledelse
Market IT er en web-portal, som omfatter faglige artikler skrevet af eksperter og specialister, interview med førende ledere og tænkere, faglige blogs og stillingsopslag.

Portalen er her: Market-it

Ledernes Hovedorganisation, 2005: ”Fremtidens kompetencer. Hvad skal ledere og medarbejdere kunne på fremtidens arbejdsmarked?”
Analysen viser, at der fremover i meget høj grad vil være fokus på de blødere kompetencer på virksomhederne. Det, der vil være vigtigt for de allerfleste eller store dele af arbejdsstyrken, er evnen til at arbejde sammen med andre, viden om service og kundeorientering, evnen til at arbejde uden faste rammer og med konstante forandringer samt evnen til at træffe selvstændige beslutninger og være ansvarlige. Dermed sætter toplederne i undersøgelsen en tyk streg under, at det er medarbejdernes evne til at samarbejde og fungere i selvkørende team, hvor ansvaret er uddelegeret, som i endnu højere grad end i dag bliver den fremherskende organisationsform på virksomhederne.

Rapporten er her: Fremtidens ledere

Ledernes hovedorganisation, 2007: Kompetenceløft DK
Rapporten tegner en profil af de ledere, der leder kortuddannede medarbejde og har lokaliseret de barrierer, som lederne møder på vejen. Rapporten kommer med konkrete forslag til, hvad lederen kan gøre, og hvad lederens skal kunne.

Rapporten er her: Ledelse af kortuddannede

Lederne
Lederne er en interesseorganisation for alle ledere og særligt betroede medarbejdere. Lederne repræsenterer over 100.000 medlemmer og sætter ledere og ledelse på dagsordenen. Lederne har en portal, der danner indgang til mange andre relevante hjemmesider med artikler om ledelse.

Portalen er her: Lederne

Ledernes KompetenceCenter
Ledernes KompetenceCenter tilbyder lederudvikling, lederkurser og -uddannelser, virksomhedskurser og kursusrådgivning.

Hjemmesiden er her: http://www.lederne.dk/kurser/omos/

Dansk Projektledelse – et internetforum
Dansk projektledelse er et internetforum, der omfatter artikler om kompetencebehov hos projektledere, og hvorledes kravene til fremtidens projektledere udvikler sig. Hvordan håndterer man usikkerhed i projekter? Hvorledes etablerer man en projektorganisation? Dette er nogle af de emner, der findes artikler om på hjemmesiden.

Hjemmesiden er her: Dansk Projektledelse

Fremforsk, 2012: Arbejdsmarkedet og HR-funktionen i fremtiden efter krisen
Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker har udarbejdet et oplæg, der tegner et billede af fremtidens HR-funktion set i globalt perspektiv.

Oplægget er her: Fremforsk