Læs mere om rengøring, ejendomsservice og renovaiton

Teknologisk Institut, 2010: Gennemgang af kompetencemål i erhvervsuddannelserne
Afsnit 3 i rapporten "Gennemgang af kompetencemål i erhvervsuddannelserne" omhandler udviklingen i jobindhold og kompetencebehov for ejendomsfunktionær og serviceassistent.

Tendensen er, at jobbet for ejendomsfunktionærer udvikler sig således, at flere typer af opgaver bliver tilføjet produktporteføljen, alt efter hvad kunden efterspørger. Desuden er der tendens til, at specialiseringen stiger på det tekniske område, ikke mindst hvad angår brugen af sensorteknologi og IKT i overvågningsøjemed. Endelig øges kravene til dokumentation i forbindelse med tilstandsrapporter på f.eks. varmeanlæg som bidrag til virksomheders miljøregnskab.

For serviceassistenter (rengøringsassistenter) vurderes det, at branchen er karakteriseret ved et stigende krav til effektivisering. På hospitalerne ser man også en udvikling, hvor serviceassistenter tager sig af bredere opgaver end rengøring. Mange steder har der været gennemført lean-aktiviteter for at øge effektiviteten, hvilket stiller krav til medarbejderens evne til at tilrettelægge arbejdsgange hensigtsmæssigt under hensyntagen til ergonomi og hygiejnestandarder. Man kan forvente stigende krav, hvad angår implementering af grøn adfærd inden for fagområdet. Det drejer sig f.eks. om valg af produkter og korrekt anvendelse af rengøringsprodukter ud fra et grønt perspektiv. Endvidere vil kravene til implementering af hygiejneforskrifter og selvkontrol af forskrifterne både i forbindelse med rengøring og evt. i forbindelse med berøring af mad stige ikke mindst i lyset af, at temaet har været i pressen adskillige gange. Fremadrettet kan man forvente øget anvendelse af robotter i udøvelsen af rengøring samt øget brug af IT i forbindelse med planlægning af arbejdet.

Rapporten er her: Kompetencemål