Læs mere om salg, indkøb og markedsføring

Teknologisk Institut , 2007: ”Analyse af teknologiens betydning for kompetencebehov”
Analysen af afdækker teknologiens betydning for en lang række jobprofiler inden for handel, logistik og shipping/spedition. Analysen har særlig fokus på betydningen af IT-teknologiens betydning for kompetencebehov og de udviklingsmuligheder teknologien rummer.

Analysen samt bilagsrapport er tilgængelig her: Analyse

Fremkom 2, 2011: Handel- og forretningsservice
Denne delrapport fra Region Nordjyllands projekt om fremtidens kompetencebehov analyserer kompetencebehov inden for handels og forretningsservice. Rapporten finder tre hovedtendenser. Den første er en stigende e-handel, hvilket bevirker et stigende fokus på IT og logistiske forhold i virksomhederne. Den anden er en udvikling mod større og større butikskæder og megacentre. Det medfører, at de mindre erhvervsdrivende presses. Den tredje tendens handler om internationalisering af området. Der er inden for de seneste par år i stigende grad kommet flere udenlandske spillere på markedet.

Analysen er tilgængelig her: Fremkom Handel

Damvad, 2010: Uddannelse og kompetencer i Syddanmark
Rapporten analyserer mange forskellige sektorers kompetencebehov, herunder en analyse om fremtidens kompetencebehov inden for engroshandel. Hovedresultaterne er, at der er et stigende behov for personer med en videregående uddannelse. Blandt disse er der størst efterspørgsel efter personer med en erhvervsakademiuddannelse, som efterspørges af ca. en tredjedel af virksomhederne. Behovet for andre videregående uddannelser er dog ligeledes stigende, en udvikling, der har at gøre med et stigende behov for analytiske og strategiske evner inden for branchen.

Analysen er tilgængelig her: Damvad Syddanmark