Læs mere om transport og logistik

Danmarks Pædagogiske Universitet, 2005: Fremtidens erhvervsuddannelse til murer og chauffør
Rapporten rummer en analyse af udviklingen i arbejdet og fremtidens kompetencekrav til transportchauffører. Nogle af de afdækkede tendenser er, at der er konkurrence fra de østeuropæiske lande, der kan udføre arbejdet billigere end danske chauffører. Det betyder, at det bliver nødvendigt for danske eksportchauffører at specialisere sig f.eks. i at kunne transportere edb-udstyr eller kemikalier. Et andet udviklingstræk drejer sig om satellitkommunikation. I fremtiden har chaufføren en stregkode og kommunikerer via en computer. Dette kræver, at chaufføren har indsigt i IT og kan læse og skrive. Denne teknologiske udvikling betyder videre, at chauffører i større udstrækning selv skal kunne træffe beslutninger.

Rapporten kan læses her: Fremtidens chauffør

Teknologisk Institut, 2009: Administrative kvalifikationskrav i logistik og planlægning af transport
Rapporten præsenterer et overblik over centrale jobfunktioner i relation til administration og planlægning af transport. Den giver et billede af igangværende forandringer og udviklingstendenser, med betydning for fremtidens kvalifikationsbehov på tværs af job- og brancheområder beskrevet i de tre fælles kompetencebeskrivelser: ’Handel & Logistik’, ’Spedition & Shipping’, ’Turist & Rejse’, samt distribution af ikke-fysiske produkter.

Rapporten kan læses her: Rapport Sammenfatning