Læs mere om træindustrien

Træets efteruddannelse, 2011: Analyse af fremtidens kompetencebehov indenfor træ- og møbelindustrien
Analysen, som er gennemført af COWI A/S, fokuserer på behovet for faglærte/tillærte kompetencer og nye specialiserede jobfunktioner, og hvordan disse kompetencebehov kan imødekommes. Det analyseres også, hvordan arbejdskraften, som industrien råder over, kan fastholdes og udvikles. Et vigtigt resultat i analysen er, at det i fremtidens danske træ og møbelindustri ikke er nok at være teknisk fagligt dygtig og effektiv i produktionen. Virksomhederne skal også tænke i markedsføring, design, kvalitet, oplevelser mv. Det betyder i praksis, at virksomhederne skal flytte sig i værdikæden, så de skifter fra produktion til oplevelser, forstået på den måde, at de skal udvikle totalkoncepter, der inkluderer f.eks. interiør. Herunder spiller også evnen til at innovere ved at udvikle produkter, der blander materialer og produkter, der miljø- og energimæssigt er på forkant med udviklingen osv., en stor rolle.

Rapporten er tilgængelig her: Træ- og møbelindustri i fremtiden

BAT-kartellet, 2011: ”Træ- og møbelindustrien i venteposition”, af Sidse Buch
Artiklen giver et statistisk overblik over træ- og møbelindustriens udvikling i de sidste 10 år. I de sidste 10 år er det gået kraftigt tilbage for træ- og møbelsektoren i Danmark. Virksomhedslukninger, fusioner og udflytning af arbejdspladser har radikalt ændret træ- og møbellandskabet, hvilket tydeligst kan ses på beskæftigelsesudviklingen.

Artiklen er tilgængelig her: Træ -og møbelindustri statistik

Fremforsk, 2011: ”Fremtidens udfordringer for den danske træ - og møbelindustri, arbejdsmarkedet og de unge
Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, præsenterer i ord og billeder et kig ind i fremtiden og hvilke udfordringer den danske træ- og møbelindustri står overfor. Kombination af viden og kreativitet er de afgørende evner i fremtiden. Anvendelse af viden og kreativitet i virksomhederne er afgørende.

CKO, 2011: ”Strukturtilpasning i møbelbranchen”. Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi beskriver konkurrencen og globaliseringen som presser den danske møbelbranche gennem en strukturtilpasning
Artiklen er tilgængelig her: Strukturtilpasning