Maler

En maler behandler overflader på træværk, metal- og murflader osv. såvel ældre bygninger som i nybyggeri. En del af arbejdet består i at rådgive kunder, når de skal vælge materialer, farver og farvesammensætninger. Arbejdet består også i at male lofter, vægge, døre og paneler, lakere gulve og opsætte tapeter og andre vægbeklædninger. Malere maler ligeledes pudsede ydermure, indendørs og udendørs træværk, plankeværker, carporte osv. Bygningsmalere har mulighed for at specialisere sig inden for f.eks. restaurering. De kan arbejde med forgyldning, marmorering, freskoteknikker eller andre gamle maleteknikker.


Oversigt over nuværende og fremtidige kompetencebehov

 Nuværende kompetencebehov

 Fremtidige kompetencebehov

 Faglige

 • Søge informationer om materialers specifikationer
 • Tegne enkle dekorationer
 • Foretage farveanalyse, farveefterligning, farveblanding og farvesætning
 • Anvende farverne kreativt
 • Vurdere almindeligt forekommende underlag
 • Vælge og vurdere sammenhængen mellem værktøj, udstyr, materialer og teknikker
 • Identificere muligheder for forbedring af materialer, værktøj, teknikker mv.
 • Materialeberegning samt opmåling
 • Viden om sikkerhed
 • Maling og tapetsering som ét samlet kompetenceområde
 • Facadebehandling

 Faglige

 • Maling og tapetsering som ét samlet kompetenceområde
 • Facadebehandling
 • Nye materialer, teknikker og redskaber
 • Miljøbevidsthed
 • Materialers og løsningers belastbarhed og ydeevne
 • Energihensyn
 • Nye materialer, teknikker og redskaber
 • Standardisering
 • Præcision
 • Økonomi
 • Materialevalg ud fra økonomi, energiforbrug og vedligeholdelseskrav

 Generelle

 • Kommunikere med kunder og samarbejdspartnere
 • Deltage i konfliktløsning og løsning af arbejdsmiljøproblemer
 • Forholde sig til arbejdsmiljøets og det ydre miljøs påvirkning
 • Planlægge og prissætte eget arbejde
 • Anvende IT-udstyr til planlægning af kvalitetskontrol og vedligehold
 • Arbejde selvstændigt
 • Kvalitetsbevidst
 • Forhandlingsevne

 Generelle

 • Teambuilding
 • Forbedret service
 • Levere rette/aftalte kvalitet
 • Konstruktivt og åbent samarbejde
 • Håndtere IT- redskaber ved timeregistrering og afregning med kunden.

 Personlige

 • Fleksibel
 • Struktureret
 • Ordentlig
 • Arbejdsom
 • Mødestabil
 • Mentorkompetencer
 • Kunne disponere eget arbejde

 Personlige

 • Mentorkompetencer
 • Kunne disponere eget arbejde


Læs mere her:

Karriere- og videreuddannelsesmuligheder for malere

Fremtidige kompetencebehov for malere

Nuværende kompetencebehov for malere