Mangfoldighed og fællesskab


1. januar 2011

Projektet, på Randers HF & VUC, er et organisationsudviklingsprojekt, der skal styrke skolens evne til at forebygge frafald. Det er et aktionsforskningsprojekt, hvor skolen i tæt samarbejde med to forskere fra Syddansk Universitetscenter afdækker de mange forskellige kursisttypers tilgang til skolelivet og mere bredt til uddannelse.


Læs mere her: Mangfoldighed og fællesskab