Mejerist

Mejerister arbejder på mejerivirksomheder, hvor de tager imod og viderebehandler den rå mælk, der leveres fra landbrugene. De arbejder i et gennemautomatiseret produktionsmiljø og fremstiller mange forskellige produkter såsom forskellige mælketyper, smørprodukter, syrnede produkter såsom yoghurt, cremefraiche samt tykmælk og oste. Herudover arbejder mejeristen med fremstilling af is, mælkepulver, mælkekonserves, modermælkserstatninger og en række andre mejeriprodukter.

Det er mejeristen, der sørger for den daglige tilrettelæggelse af produktionen og for at instruere mejeriarbejderne. Som mejerist overvåger og følger man produktionen på skærme og kontrolpaneler. Det er også mejeristen, der har ansvaret for, at de avancerede maskiner fungerer, som de skal. Endelig sørger mejeristen for den løbende kvalitetskontrol blandt andet ved hjælp af laboratorieanalyser.

Nogle mejerister arbejder i levnedsmiddelvirksomheder og i nogen grad også i medicinalvarevirksomheder. 

Oversigt over nuværende og fremtidige komptencebehov  

 Nuværende kompetencebehov   Fremtidige kompetencebehov

 Faglige

 • Viden om   fremstillingsteknikker ved produktion af forskellige mejeriprodukter;   herunder mælkens sammensætning, varmebehandling og produktteknologi
 • Betjene almindeligt   anvendt produktionsudstyr i forbindelse med produktion af mejeriprodukter
 • Medvirke ved   fejlfindings- og fejlretningsopgaver
 • Foretage   korrigerende handlinger i produktionen i henhold til virksomhedens   kvalitetsstyringssystem
 • Viden om   virksomhedens rengøringsprocedure og kvalitetskontrol
 • Pakning af   mejeriprodukter og korrekt udført mærkning.

 Faglige

 • Mejerister skal fortsat have grundlæggende kendskab   til fremstillingsteknikker ved produktion af forskellige mejeriprodukter
 • Det bliver stadigt   vigtigere, at mejeristen har stor teknisk viden
 • Kan foretage   hurtig, generel fejl-søgning på produktionsanlæggene
 • Foretage   korrigerende handlinger i produktionen i henhold til virksomhedens   kvalitetsstyringssystem
 • Udtrække nøgletal   fra kvalitetsstyrings- og miljøstyringssystemer
 • Ressource- og   energiopmærksomhed.

 Generelle

 • Sprogkompetencer,   engelsk
 • IT-kompetencer
 • Dokumentation og   kvalitetssikring.

 Generelle

 • Sprogkompetencer,   engelsk
 • Bidrage med   optimering og procesinnovation gennem kendskab til det samlede   produktionsflow på mejerivirksomheden
 • Dokumentationskrav.

 Personlige

 • Samarbejde i team   og med forskellige faggrupper
 • Ansvarsbevidst
 • Omhyggelig.

 Personlige

 • Fleksibilitet både   mellem forskellige jobfunktioner og i forhold til varierende arbejdstider
 • Større   selvstændighed i forbindelse med større grad af selvledelse
 • Ansvarsbevidst.


Læs mere her:
Karriere- og videreuddannelsesmuligheder for mejerister
Fremtidige kompetencebehov for mejerister
Nuværende kompetencebehov for mejerister