Midt i statistikken

Midt i statistikken giver et statistisk overblik over hver af de 19 kommuner i Region Midtjylland med fokus på kommunernes befolkning og erhvervsliv. Publikationerne beskriver blandt andet kommunernes uddannelsesniveau, flyttemønstre, erhvervsstruktur og iværksættere.


Indholdsfortegnelsen i publikationen for hver enkel kommune i Region Midtjylland:

Befolkningen

  • Befolkning
  • Uddannelse
  • Indkomst
  • Flyttemønstre
  • Beskæftigelse
  • Pendling
  • Arbejdsløshed

Erhvervslivet

  • Erhvervsstruktur
  • Iværksætteri
  • Fokuserede vækstområder