Montør

Montør en samlebetegnelse for en jobprofil, der omfatter et meget bredt beskæftigelsesområde, idet montører monterer alle former for maskiner, installationer og produkter og produktkomponenter. Lige fra telekommunikationsudstyr til skibe og VVS.

Oversigt over nuværende og fremtidige kompetencebehov

 Nuværende kompetencebehov

 Fremtidige kompetencebehov

 Faglige

 • Planlægning samling og samling   af delemner til montering
 • Samling af komponenter efter arbejdstegning
 • At kunne overskue den samlede arbejdsgang i monteringen
 • Serviceopgaver for kunder,

 Faglige

 • Medvirken ved forberedelse af udflytning og opstart af produktion
 • Montage (og demontage) af delkomponenter, maskiner og installationer
 • Produktudvikling, produktionsmodning   og procesoptimering
 • Forberedelse, planlægning og gennemførelse af reparations- og vedligeholdelsesopgaver
 • Test og dokumentation af montagearbejde.

 Generelle

 • Anvendelse af IT i forbindelse   med de daglige arbejdsopgaver og søgning af teknisk-faglig information
 • Kommunikation og samarbejde med   kunder og kollegaer
 • Økonomisk og teknisk kalkulation samt optimering af produkter og processer
 • Teamarbejde
 • Kunne overtage kollegers arbejde ved fravær.

 Generelle

 • Servicering af kunder ved   slutmontage
 • Rejseopgaver med supervision af   montage på produktionsanlæg
 • Sprogkundskaber, kommunikation   og formidling
 • Deltagelse og supervision af montage   i andre lande
 • Faglig kommunikation med  kunder, kollegaer og eksterne leverandører
 • Kvalitetsmåling og dokumentation i forbindelse med typiske arbejdsopgaver inden for faget.

 Personlige

 • Arbejde selvstændigt
 • Kunne arbejde på flere opgaver/projekter på samme tid
 • Være god til at kommunikere.

 

 Personlige

 • Arbejde selvstændigt
 • Være god til at kommunikere   nationalt og internationalt
 • Kunne kvalitetssikre og dokumentere eget arbejde
 • Kvalitetsmåling og dokumentation i forbindelse med typiske arbejdsopgaver inden for faget.

Læs mere her: Se også VVS-arbejder samt:
Fremtidige kompetencebehov for montører
Nuværende kompetencebehov for montører