Murer

Murerens arbejdsområde er at bygge og vedligeholde huse af sten. Arbejdsdagen foregår typisk på en byggeplads eller i etablerede bygninger og huse, hvor der skal laves tilbygninger og renovationer. En murers faglige færdigheder og viden omfatter forskellige slags sten og flisers egenskaber, hvordan disse holdes sammen med mørtel og fuge, at læse og tegne arbejdstegninger, at sætte stillads op, at varmeisolere og at arbejde med tagsten. Murerens daglige arbejde er typisk at mure vægge op, sætte fliser op, støbe og lægge gulve, pudse lofter samt kalke og fuge.


Oversigt over nuværende og fremtidige kompetencebehov

 Nuværende kompetencebehov

 Fremtidige kompetencebehov

 Faglige

 • Mure ydre og indre vægge
 • Sætte fliser op
 • Støbe og lægge gulve
 • Pudse, fuge, kalke, lægge tegltag
 • Lave sålbænke
 • Reparere/pudse lofter
 • Renovere gamle ejendomme
 • Kendskab til forskellige byggestile og byggematerialer samt deres reaktioner med andre materialer.

 Faglige

 • Stort set samme faglige kompetencer:
 • Mure ydre og indre vægge, sætte fliser op
 • Støbe og lægge gulve, pudse, fuge, kalke, lægge tegltag, lave sålbænke, reparere/pudse lofter
 • Bedre byggestyring gennem akkordaftaler og kvalitetssystemer
 • Øget tværgående viden og færdigheder om flere faggruppers arbejde på en byggeplads
 • Kvalitets- og materialebevidsthed bliver vigtigere
 • Større faglig specialisering.

 Generelle

 • Almene kompetencer i dansk og matematik
 • Økonomi- og omkostningsbevidsthed
 • Samarbejde og kommunikation.

 Generelle

 • Samarbejdsevne og -villighed
 • Mere effektive byggemøder/planlægning
 • Kommunikative færdigheder
 • Øget anvendelse af IT-redskaber i relation til udførelse af byggeopgaver
 • Tolerance/interkulturel kommunikation
 • Varetagelse af flere dokumentations- og afregningsopgaver i relation til kunden.

 Personlige

 • Stærk fysik
 • Robust og mødestabil
 • Åben og udadvendt.

 Personlige

 • Omstillingsparathed og tilpasningsevne.


Læs mere her:

Karriere- og videreuddannelsesmuligheder for murere

Fremtidige kompetencebehov for murere

Nuværende kompetencebehov for murere