Nærings- og nydelsesmidler

Erhvervsområdet nærings- og nydelsesmidler kan defineres som den del af fremstillingsindustrien, der fremstiller fødevarer. Den danske fødevaresektor omfatter virksomheder inden for landbrug, fiskeri og gartneri, industrivirksomheder, der forarbejder og fremstiller fødevarer, engros- og detailhandel med fødevarer, restauration/catering, samt støtte- og rådgivningsvirksomheder. 

Indenfor erhvervsområdet beskrives kompetencebehovene hos stillingskategorierne:

  • Mejerist
  • Industrislagter
  • Detailslager
  • Bager.