Nye analyser med fokus på jobåbninger


16. februar 2016

To nye analyser beskriver den lokale og regionale udvikling på arbejdsmarkedet i henholdsvis Øst- og Vestjylland. I de to arbejdskraftområder stilles der skarpt på, hvilke fagområder der har – eller vil opleve – stigende efterspørgsel efter arbejdskraft. Det gælder navnlig fagområder, hvor der risikerer at blive mangel på arbejdskraft. Tidshorisonten er dels det korte sigt på 3-6 måneder, dels et længere sigt på 2-3 år. Resultaterne giver en indikation af, om arbejdsstyrkens kvalifikationer matcher virksomhedernes efterspørgsel.

Analyserne er udarbejdet for de regionale arbejdsmarkedsråd i Øst- og Vestjylland, som grundlag for at prioritere uddannelsesmidler til ledige. Midlerne anvendes af jobcentrene til at tilbyde ledige korte, erhvervsrettede kurser på områder, hvor der forventes mange jobåbninger.


Læs eller download analyserne her: