Personaleleder

Personaleledere/HR-konsulenter fungerer typisk som stabsfunktion i virksomheder således, at de administrerer personalets løn og kontraktforhold samt rådgiver og understøtter mellemledelsens personaleledelse og udvikling.

Oversigt over nuværende og fremtidige kompetencebehov

 Nuværende kompetencebehov

 Fremtidige kompetencebehov

 Faglige

 • Lønadministration
 • Ansættelseskontrakter
 • Rekruttering af nye medarbejdere
 • Udvikling af mentorprogrammer mv.
 • Undersøgelser af medarbejderes kvalifikationer og behov for efteruddannelse
 • Planlægning af uddannelsesforløb
 • Kvalificere MUS-samtaler
 • Forhandling af løn- og arbejdsforhold

 Faglige

 • Strategisk HR-konsulent for virksomhed
 • Differentiering af HR-konsulenter
 • Dokumentation af medarbejderes realkompetence
 • Introduktion af udenlandske medarbejdere i virksomheden
 • Håndtere svage medarbejdere med særlige behov

 Generelle

 • Rådgivningskompetence
 • Formidlingskompetence

 Generelle

 • Sprog og kulturel forståelse

 Personlige

 • Neutralitet og saglighed

 Personlige

 • Indlevelse i forskellige personalegruppers vilkår og synspunkter