Plastmager

Plastmageren betjener store computerstyrede maskiner og industrirobotter for at fremstille produkter i plast. Produkterne kan være alt fra store flydele til små tandbørster. Plastmageren forarbejder alle slags plastmaterialer og sørger for, at produktionsanlægget kører rigtigt. Under produktionsprocessen kontrollerer han tryk og temperatur på maskinerne, samt at de færdige plastprodukter har den rigtige kvalitet. Hvis der er fejl på produkterne eller i produktionsprocessen retter han dem. Plastmageren står desuden for efterbehandling af produkterne, når de kommer ud af maskinerne samt for småreparationer på produktionsanlæg.

Plastmageren står også for den daglige vedligeholdelse af maskiner og støbeforme. Maskinanlæggene i plastindustrien kører ofte i døgndrift, hvorfor en plastmager ofte arbejder i treholdskift.

Plastmagere arbejde ofte på større fabrikker, der fremstiller forskellige slags produkter i plast. Plastmagerne kan finde arbejde inden for mange forskellige områder, da stort set alle brancher har brug for plastvarer. Produktionen af plastvarer er stigende, så jobmulighederne er normalt gode.

Oversigt over nuværende og fremtidige kompetencebehov

 Nuværende kompetencebehov

 Fremtidige kompetencebehov

 Faglige

 • Igangsætte, indkøre og afslutte et produktionsforløb af plastprodukter
 • Solidt materialekendskab samt kendskab til faglig dokumentation vedrørende tekniske forhold og kvalitetsstandarder inden for plastindustrien
 • Gode IT-kundskaber samt evne til at programmere maskiner.

 Faglige

 • Solidt materialekendskab
 • Systematisk fejlfinding og fejlretning på produktionsanlæg
 • Løbende og systematisk dokumentation

 Generelle

 • Kommunikation og formidling både internt i virksomheden og eksternt med kunder
 • God forretningsforståelse
 • Innovativ tilgang til produktionen af plastprodukter.

 Generelle

 • Helhedsforståelse for produktionen
 • Problemløsende tilgang til produktionen
 • Innovativ tilgang til produktionen af plastprodukter.

 Personlige

 • Samarbejdsorienteret
 • Arbejde selvstændigt
 • Kvalitetsbevidst og struktureret.

 Personlige

 • Omstillingsparathed og fleksibilitet
 • Selvstændighed og ansvarlighed for eget arbejde.


Læs mere her:
Karriere- og videreuddannelsesmuligheder for plastmagere
Fremtidige kompetencebehov for plastmagere
Nuværende kompetencebehov for plastmagere