Projektleder

Projektledere er personer, der leder et projekt, der har sine egne målsætninger og budget, og som er afgrænset i tid. I en privat virksomhed kan det f.eks. være et udviklingsprojekt, der skal udvikle nye produkter, markeder eller arbejdsgange.

Oversigt over nuværende og fremtidige kompetencebehov

 Nuværende kompetencebehov

 Fremtidige kompetencebehov

 Faglige

 • Kan afgrænse og opstille klare mål for projektet
 • Kan samle og motivere et projektteam
 • Kan definere klar arbejdsdeling i projektteamet
 • Kan planlægge med milepæle

 Faglige

 • Usikkerhedsanalyse
 • Intelligent styring af økonomi
 • Kan integrere evaluering og læring i projektets gennemførelse
 • Synliggørelse af projektet og dets resultater
 • Kan sikre projektets fremdrift i forhold til ”eksterne” opgaver

 Generelle

 • Effektiv skriftlig   kommunikation
 • Konfliktløsning og forhandling

 Generelle

 • Kan anvende metoder og værktøjer   for projektgennemførelse
 • Kan anvende IT-baserede projektplatforme  

 Personlige

 • Positiv holdning /godt humør
 • Overblik – kan skabe tværgående   samarbejde
 • Tager initiativ og er   vedholdende
 • Lydhør for andres faglige synspunkter
 • Kunne træffe beslutninger

 Personlige

 • Proaktiv – tænker ”hvad nu   hvis”
 • Robusthed – tåler kritik og anvender den positivt