Regnskabsassistent

Regnskabsassistenters/bogholderes primære arbejdsopgave er bogføring af indtægter og udgifter inden for forskellige områder f.eks. lønregnskab, husleje og rejseafregning. Den løbende bogføring danner grundlag for opgørelsen af virksomhedens regnskabsmæssige årlige resultat samt aktiver, forpligtelser og egenkapital.

I det daglige er det regnskabsassistenten/bogholderen, der udsender fakturaer og rykker på vegne af virksomheden samt betaler regninger til underleverandører mv. Regnskabsassistenter/bogholdere assisterer desuden ledelsen med løbende opgørelser og rapporteringer over forskellige regnskabsmæssige områder. De udarbejder også statistikker og analyser.

En overvejende del af arbejdet foregår i virksomhedernes regnskabs- og lønadministrationssystemer, der i de fleste tilfælde er sat op i IT-systemer. Arbejdsopgaverne består i at trække data ud af systemet, men da hovedparten af opgaverne kører automatisk i IT-systemer, opstår der i stigende omfang opgaver, når tingene ikke fungerer automatisk. Udviklingen betyder, at opgaverne i et vist omfang får karakter af overvågning og kvalitetssikring af eksempelvis lønkørsler eller fakturering.

Der er dog stadig manuelt arbejde, hvor regnskabsassistent/bogholderen skal indtaste oplysninger i regneark eller andre systemer.

Oversigt over nuværende og fremtidige kompetencebehov

Nuværende kompetencebehov Fremtidige kompetencebehov

Faglige

 • Regnskabskompetencer
 • ERP-systemer og regneark
 • Lønadministration.

Faglige

 • Øget kompetence indenfor planlægning, problemløsning og styring
 • Kundeservice/administration i CRM-systemer
 • Regnskabskompetencer.
 • ERP-systemer og regneark
 • Specialiserede IT-kompetencer stadigt vigtigere
 • Lønadministration.

Generelle

 • Kommunikation og sproglige kompetencer; engelsk
 • Talforståelse
 • Helhedsforståelse.

Generelle

 • Kommunikation og sproglige kompetencer, engelsk
 • Talforståelse
 • Helhedsforståelse
 • Projektarbejde og samarbejdsevner
 • Selvledelse.

Personlige

 • Arbejde struktureret, kvalitetsbevidst og omhyggeligt
 • Ansvarsfølelse
 • Serviceorienteret.

Personlige

 • Arbejde struktureret, kvalitetsbevidst og omhyggeligt
 • Ansvarsfølelse
 • Serviceorienteret og imødekommende.
 • Fleksibel.