Smede

En smed er en håndværker i traditionel forstand, som er specialiseret i at svejse, skære, gravere og lodde metal, f.eks. kobber, messing eller jern.
Smedefaget indeholder mange forskellige specialer, og faglærte smede finder ansættelse i en bred vifte af arbejdsfunktioner og brancher. En smed kan arbejde på forskellige slags værksteder eller starte egen virksomhed. Hvad enten man har specialiseret sig som smed, aluminiumssmed, rustfri smed, klejnsmed, vvs-energitekniker eller svejser, er det generelt nemt at finde job i den danske industri. Smede ansættes i virksomheder af alle størrelser, lige fra det lille smedeværksted til den store industrivirksomhed.


Oversigt over nuværende og fremtidige kompetencebehov

 Nuværende kompetencebehov

 Fremtidige kompetencebehov

 Faglige

 • Manuel og maskinel fremstilling og metalforarbejdning: svejsning, boring, slibning, skæring mv.
 • Bredt repertoire af   forarbejdningsteknikker til forskellige materialer og formål.
 • Stigende brug af robotter
 • Stigende IT-anvendelse.

 

 Faglige

 • Programmering og betjening af automatisk   teknologi/robotter
 • Stigende involvering i innovation, omstilling og kundetilpasning af produktionen. ”Den kreative   håndværker”
 • Mere specialiseret materialekendskab  
 • Øget certificering og kvalitetsarbejde
 • Mere dokumentation af miljøpåvirkning
 • Øget fokus på måleteknik og kontrol i alle led af produktionen

 Generelle

 • Omstillingsparathed og evnen til at holde sig opdateret med nye teknologier
 • Innovationskompetencer
 • Salgs-, markeds- og kommunikationskompetencer
 • Sprogkompetencer

 Generelle 

 • Sprogkompetencer
 • Interkulturel forståelse
 • Forretningsforståelse og forståelse for globaliseringens indflydelse
 • Kommunikation og formidling

 Personlige

 • Fleksibilitet og omstillingsevne
 • At kunne samarbejde i team.
 • At kunne arbejde selvstændigt og kvalitetssikre eget arbejde
 • At kunne arbejde på flere forskellige opgaver samtidig.

 Personlige

 • Fleksibilitet og omstillingsevne
 • Større selvstændighed og ansvarlighed for eget arbejde.
 • Omstillingsevne og fleksibilitet i produktionen.
 • Videndeling, undervisning af kollegaer

 

Læs mere her:
Karriere- og videreuddannelsesmuligheder for smede
Fremtidige kompetencebehov for smede
Nuværende kompetencebehov for smede