Social- og sundhedsmedhjælper

Social- og sundhedshjælperen hjælper og plejer ældre, syge og handicappede mennesker, som ikke kan klare sig selv. Social- og sundhedshjælperen udfører sygepleje- og omsorgsopgaver og deltager også i genoptræning ved handikap. Social- og sundhedshjælperen kan arbejder mange forskellige steder. Det være sig i private hjem, på plejehjem, ældrecentre, hospitaler, i beskyttede boliger for ældre og institutioner for psykisk eller fysisk handicappede samt dagcentre.

Oversigt over nuværende og fremtidige kompetencebehov

 Nuværende kompetencebehov

 Fremtidige kompetencebehov

 Faglige

 • At kunne hjælpe med personlig pleje
 • At kunne genkende symptomer på ændrede trivsels- og sundhedstilstande
 • At kunne redegøre og dokumentere
 • At kunne medvirke i genoptræning
 • At kunne planlægge og gennemføre sundhedsfremmende aktiviteter
 • At kunne evaluere arbejdsproces og indsats
 • Sundhedsfaglig indsigt
 • At kunne tilrettelægge omsorgsopgaver.

 Faglige

 • Anvendelse af velfærdsteknologi
 • Overtagelse af opgaver fra sygeplejersker
 • Øget udredning og dokumentation af patienternes tilstand
 • At have bred viden om sygdomme med mulighed for specialisering
 • Have faglig viden om sygdomme hos ældre
 • Samarbejde med andre faggrupper
 • Mere viden om ernæring
 • Øget samarbejde med frivillige

 Generelle

 • At kunne varetage praktisk   opgaver
 • At kunne samarbejde med   andet sundhedsfagligt personale
 • At kunne kommunikere
 • Håndtering af it-redskaber

 Generelle

 • It-kompetencer
 • At kunne instruere og motivere patienter
 • At være innovativ og medvirke til forbedring af arbejdsgange

 Personlige

 • At være fysisk og psykisk   stærk
 • Selvstændighed og menneskelig forståelse
 • Fleksibel
 • At kunne udfordre sig selv

 Personlige

 • At kunne omgås patienter fra forskellige miljøer i eget hjem
 • At kunne adskille privatliv og arbejdsliv