Specialarbejder i byggeriet

Inden for bygge- og anlægsområdet arbejder de fleste specialarbejdere for private entreprenører og byggefirmaer. Det gælder folk som sandblæser, murerarbejdsmand mv. Nogle arbejder inden for byggeindustrien med fremstilling af byggematerialer. Det gælder folk som grusgravsarbejder, stenbrudsarbejder, stenfisker, savværksarbejder og teglværksarbejder samt arbejdere på betonelementfabrikker.

Arbejdet er ofte meget specialiseret, dvs. afgrænset til bestemte funktioner eller aktiviteter. Det kan f.eks. være opstilling af stilladser, støbe- og forskallingsarbejde, maskinføring eller isolering. Arbejdet foregår ofte udendørs. Jobbet kan f.eks. være som brolægger, isolatør, kloakmester, murer, struktør, tagdækker, vejasfaltør, stenhugger, maskinsnedker eller stilladsopstiller. Desuden findes en række jobfunktioner som asbestrenovatør, betonborer, byggemontagearbejder, jernbinder, forskallingsarbejder, pladsarbejder eller som drivhusmontør.


Oversigt over nuværende og fremtidige kompetencebehov

 Nuværende kompetencebehov

 Fremtidige kompetencebehov

 Faglige

 • Erhvervserfaring inden for givne områder. F.eks. støbning af beton, nedbrydning eller montage
 • Værktøjskendskab
 • Grundlæggende sikkerhed
 • Certifikater til arbejde med bestemte stoffer/maskiner

 Faglige

 • Bæredygtigt byggeri
 • Håndtering af giftigt affald i forbindelse med nedrivning
 • Omskoling fra industrien til byggeriet
 • Håndtering af præfabrikerede byggekomponenter
 • Specialisering – særligt jord, beton og kloak
 • Undgå fejl – levere kvalitet

 Generelle

 • Lederevner – i sjak/team
 • Basale kundskaber dansk/matematik
 • IT-kompetencer ved registrering af timer/afregning
 • Arbejde selvstændigt
 • Kan samarbejde med kolleger fra andre kulturer

 Generelle

 • Øget Brug af   IT-applikationer on-site
 • Internationalisering – sprogkundskaber, kulturelle kundskaber
 • Håndtering af maskiner
 • Innovation
 • Almene tværfaglige kompetencer
 • Kundeorientering og kommunikation
 • Proces- og helhedsforståelse

 Personlige

 • Mødestabil
 • Fleksibel
 • Fysisk styrke
 • Omgængelig

 Personlige

 • Disciplin
 • Kvalitetsbevidst/faglig stolthed


Læs mere her:

Fremtidige kompetencebehov for specialarbejdere i byggeriet

Nuværende komptencebehov for specialarbejdere i byggeriet