Specialarbejdere i industrien

En stor del af de danske arbejdere i industrien er specialarbejdere, også kaldet ufaglærte eller fabriksarbejdere.

Specialarbejdere inden for industrien varetager mange forskellige opgaver og funktioner, typisk i produktionen/driften. De betjener og kontrollerer maskiner, udfører finmekanisk eller elektronisk montage, sprøjtemaler osv. Specialarbejdere tager sig også af lager-, pakke- og forsendelsesarbejde. Meget af arbejdet foregår ved hjælp af computer.

Nogle job er rutineprægede og omfatter kun én eller få arbejdsfunktioner, mens andre stiller store krav til specialarbejderens faglige erfaring og dygtighed. Inden for nogle arbejdsområder skal specialarbejderen have certifikat for at udføre bestemte funktioner. Jobbet som specialarbejder er typisk en specialfunktion, der kræver særlige kompetencer på begrænsede områder, og de fleste har derfor taget AMU-kurser, hvor der udstede certifikat, f.eks. til truck.

Oversigt over nuværende og fremtidige kompetencebehov  

 Nuværende kompetencebehov    Fremtidige kompetencebehov  

 Faglige

Metalbearbejdning (spåntagende   samt pladebearbejdning)

 • Logistik og kranbetjening
 • Betjening af industrirobotter
 • Produktivitets- kvalitets- og   miljøstyring

 Faglige

 • Øgede krav om dokumentation af   ufaglærtes kompetencer
 • Øget fleksibilitet i den   faglige opgaveløsning

Metalbearbejdning (spåntagende   samt pladebearbejdning)

 • Øget selvstændighed i mht. at   kunne læse og forstå tegninger, styklister og operationsbeskrivelser for   produktionens udførelse
 • Selvstændigt at kunne instruere   kolleger i arbejde og sikkerhed
 • Selv at kunne tilegne sig viden   om den principielle opbygning af forskellige krantyper samt gældende   certifikatregler for arbejdet med kranerne
 • Betjening af industrirobotter
 • Selvstændig drift, overvågning,   reparation og vedligeholdelse af industrirobotter og deres periferiudstyr
 • Produktivitets- kvalitets- og   miljøstyring

 Generelle

 • Basale almene kompetencer i   dansk og matematik
 • Kendskab til kulturen og   kravene i industrivirksomheder
 • Kendskab til og forståelse for   virksomhedens overordnede værdier og mål
 • Kan bruge e-mail
 • Kan læse og forstå noget   engelsk og eventuelt tysk,
 • Kan samarbejde/kommunikere med   kolleger og ledelse,

 Generelle

 • Forretningsforståelse for produktionen   og virksomheden: Kendskab til kulturen og kravene i industrivirksomheder
 • Kendskab til og forståelse for   virksomhedens overordnede værdier og mål
 • Øgede kommunikations- og   IT-kompetencer
 • Sprog – kunne kommunikere med   flere udenlandske kolleger
 • Er kvalitetsbevidst

 Personlige

 • Indstillet på at arbejde mere,   når der er meget at lave
 • Kunne samarbejde med andre   grupper af medarbejdere
 • Kunne overholde arbejdstider
 • Kunne kommunikere med kollegaer   og ledelse
 • Være kvalitetsbevidst
 • Indstillet på at påtage sig nye   arbejdsopgaver
 • Kunne arbejde i (selvstyrende)   produktionsgrupper/team
 • Af egen drift kunne søge   information internt i virksomheden
 • Kunne varetage skiftende   arbejdsopgaver

 Personlige

 • Indstillet på at arbejde mere,   når der er meget at lave
 • Kunne samarbejde med andre   grupper af medarbejdere
 • Kunne overholde arbejdstider
 • Kunne kommunikere med kollegaer   og ledelse
 • Være kvalitetsbevidst
 • Indstillet på at påtage sig nye   arbejdsopgaver
 • Kunne arbejde i (selvstyrende)   produktionsgrupper/team
 • Af egen drift kunne søge   information internt i virksomheden
 • Kunne varetage skiftende   arbejdsopgaver
 • Indstillet på at arbejde på   skæve tidspunkter


Læs mere her
Fremtidige kompetencebehov for specialarbejdere i industrien
Nuværende kompetencebehov for specialarbejdere i industrien