Specialarbejdere i jern & metal

En stor del af de danske arbejdere i industrien, og herunder i jern og metal, er specialarbejdere. En specialarbejder har ikke nogen bestemt uddannelse og arbejder inden for mange forskellige områder og på mange forskellige typer arbejdspladser. Det kan være i industrien, inden for bygge- og anlægsområdet, servicefag eller lager- og transportområdet. Specialarbejderebliver også kaldt ufaglærte.

Oversigt over specialarbejderes nuværende og fremtidige kompetencebehov

  Nuværende kompetencebehov 

  Fremtidige kompetencebehov  

 Faglige

 Metalbearbejdning (spåntagende samt pladebearbejdning)

 • Logistik og kranbetjening
 • Betjening af industrirobotter
 • Produktivitets- kvalitets- og   miljøstyring
 • Kunne arbejde fleksibelt på   flere opgave/projekter samtidig
 • Instruktion af nye kollegaer.

 Faglige

 • Øgede krav om dokumentation af   egne kompetencer
 • Øget fleksibilitet i den   faglige opgaveløsning.

 Metalbearbejdning (spåntagende samt pladebearbejdning)

 • Øget selvstændighed i mht. at   kunne læse og forstå tegninger, styklister og operationsbeskrivelser for   produktionens udførelse.
 • Selvstændigt at kunne instruere kolleger i arbejde og sikkerhed.
 • Selv at kunne tilegne sig viden om den principielle opbygning af forskellige krantyper samt gældende certifikatregler   for arbejdet med kranerne.
 • Betjening af industrirobotter
 • Selvstændig drift, overvågning, reparation og vedligeholdelse af industrirobotter og deres periferiudstyr.
 • Produktivitets- kvalitets- og miljøstyring.

 Generelle

 • Kunne læse og skrive dansk
 • Kendskab til kulturen og   kravene i industrivirksomheder
 • Kendskab til og forståelse for virksomhedens overordnede værdier og mål
 • Kan bruge e-mail
 • Kan læse og forstå noget engelsk og eventuelt tysk
 • Regning og matematik
 • Kan kommunikere og samarbejde   med kolleger og ledelse.

 Generelle

 • Forretningsforståelse for   produktionen og virksomheden: Kendskab til kulturen og kravene i industrivirksomheder
 • Kendskab til og forståelse for virksomhedens overordnede værdier og mål
 • Selvstændigt kunne skaffe relevant faglig information
 • Øgede kommunikations- og IT-kompetencer
 • Øgede sprogkompetencer
 • Kvalitetsbevidst og kan   dokumentere kvalitet i eget arbejde.

 Personlige

 • Indstillet på at arbejde mere,   når der er meget at lave.
 • Kunne samarbejde med andre grupper af medarbejdere.
 • Kunne overholde arbejdstider.
 • Kunne kommunikere med kollegaer og ledelse.
 • Være kvalitetsbevidst.
 • Indstillet på at påtage sig nye arbejdsopgaver.
 • Kunne arbejde i (selvstyrende) produktionsgrupper/team.
 • Af egen drift kunne søge information internt i virksomheden.
 • Kunne varetage skiftende arbejdsopgaver

 

 Personlige

 • Indstillet på at arbejde mere, når der er meget at lave.
 • Kunne samarbejde med andre grupper af medarbejdere.
 • Kunne overholde arbejdstider.
 • Kunne kommunikere med kollegaer og ledelse.
 • Være kvalitetsbevidst.
 • Indstillet på at påtage sig nye arbejdsopgaver.
 • Kunne arbejde i (selvstyrende) produktionsgrupper/team.
 • Af egen drift kunne søge information internt i virksomheden.
 • Kunne varetage skiftende arbejdsopgaver.
 • Indstillet på at arbejde på skæve tidspunkter.


Læs mere her:
Nuværende kompetencebehov for specialarbejdere i jern & metal
Fremtidige kompetencebehov for specialarbejdere i jern & metal