Struktør

Struktøren arbejder med en lang række praktiske opgaver inden for byggeri og anlægsarbejde, men er som oftest specialiseret inden for et specifikt område: Anlægs-, bygnings- eller brolægningsområdet.

Anlægsstruktøren sørger for at gøre klar til byggeri og arbejder med forberedelse af underbunden. Jorden skal graves, flyttes og planeres, så den bliver stabil. Det kan fx dreje sig om jordarbejde som forberedelse til byggeri, ved havneanlæg og rensningsanlæg og i forbindelse med indlægning af fjernvarme og naturgas.

Bygningsstruktøren arbejder mest medbyggeri over jorden så som trækonstruktioner og forskallingssystemer, stålarmering, stillads og montage af bygningselementer. Derudover beskæftiger bygningsstruktøren sig med alle former for betonarbejde som fx broer, staldbyggeri, skorstene samt kontor- og boligbyggeri. Mindre kloak- og belægningsarbejde indgår også i arbejdet som bygningsstruktør.

Brolæggeren arbejder med brolægning af fx indkørsler, gågader og fortove, men reparerer også brolægninger. Det er brolæggerens opgave at bearbejde underlaget, hvor stenene skal ligge, som normalt er grus eller grus-beton. Brolæggeren udvælger de sten, der skal bruges, og tilhugger stenene, så de får den rette form og størrelse.

Struktøren er typisk ansat i en offentlig eller privat entreprenørvirksomhed.


Oversigt over nuværende og fremtidige kompetencebehov

 Nuværende kompetencebehov

 Fremtidige kompetencebehov

 Faglige

 • Materialekendskab
 • Have viden om og kunne arbejde efter sikkerhedsmæssige foranstaltninger
 • Vurdere og kontrollere arbejdsopgaver
 • Beherske it-redskaber
 • Kunne forstå den samlede byggeproces
 • Kunne anvende relevante værktøjer og maskiner
 • Bred teknisk indsigt

 Faglige

 • Være opdateret med nye materialer inden for betonteknologi
 • Dokumentation og vurdering af materialer
 • Øget samarbejde og koordinering med andre faggrupper i bygge- og anlægsprocessen
 • Fagglidning primært i mindre byggerier
 • Nye behov for kvalitetskontrol ved tværfagligt arbejde

 Generelle

 • Kunne samarbejde
 • Kunne indgå i dialog med kunder og samarbejdspartnere
 • Tværfagligt samarbejde
 • Kunne skabe overblik
 • Være fagligt opdateret

 Generelle

 • Økonomi og forretningsforståelse
 • It-kompetencer  
 • Diverse kørekort/certifikater og maskinerfaring

 Personlige

 • Være i god fysisk form
 • Være kreativ
 • Fleksibel
 • Kunne arbejde systematisk og metodisk

 Personlige

 • Kunne arbejde selvstændigt og kvalitetskontrollere eget arbejde
 • Kunne arbejde i team
 • Serviceminded og god til at snakke med kunder. Skal kunne sætte ”kunden i centrum”
 • Komme til aftalt tid hos kunder
 • Ordenssans – ikke efterlade rod og værktøj på byggepladsen hos kunder


Læs mere her

Karriere- og videreuddannelsesmuligheder for struktører

Fremtidige kompetencebehov for struktører

Nuværende kompetencebehov for struktører