Sundhed, omsorg og personlig pleje

Indenfor erhvervsområdet sundhed, omsorg og personlig pleje beskrives kompetencebehovene for:

  • Frisører
  • Social- og sundhedsmedhjælper
  • Bioanalytiker

Erhvervsområdet for personlig omsorg og pleje kan defineres som kropsbehandling og pleje, der ikke har sygdomsbehandling som formål, men nærmere rekreative og "wellness" som formål.

Wellness er et begreb, der har fået stigende udbredelse erhvervsmæssigt. Wellness branchen kan defineres som virksomheder, der hjælper kunder til at opnå et større fysisk, psykisk eller socialt velvære, uden at der er tale om egentlig sygdomsbehandling gennem den service eller de produkter, de tilbyder - bl.a. massage, fitness, krops- og ansigtsbehandling (frisør og kosmetologi). Kunderne eller klienterne i velværebranchen er alle mennesker, som vil opnå et større velvære – raske og syge, plejekrævende og ikke plejekrævende, unge og ældre.

Der er stigende fokus på velværeserviceydelser i samfundet, det være sig kropsbevidsthed, stresshåndtering, fitness, madvaner og oplevelsesaktiviteter. Det betyder, at velværebranchen vokser, dels i form af eksisterende virksomheder inden for fitness og personlig pleje, dels ved at der kommer nye typer af virksomheder til, som kombinerer forskellige serviceydelser, oplevelser og behandlingstilbud.

Wellness området forventes at være et vigtigt vækstområde i fremtiden. Dette kan medføre, at mange serviceydelser på området vil blive præget af større professionalisering og stigende formelle kompetencekrav.