Svejser

En svejsers arbejde er at svejse metaldele sammen til større enheder i forbindelse med produktionsprocesser, f.eks. ved fremstilling af skibe, kraner, olietanke og sammenføjning af lysmaster, broer og rørledninger. En svejser har derfor et ret bredt beskæftigelsesområde, der rækker ud over selve jern- og metalindustrien. Typiske arbejdssteder for svejsere er skibsværfter, maskinfabrikker, bilindustrien, smedeværksteder og virksomheder, der fremstiller stålkonstruktioner.


Oversigt over nuværende og fremtidige kompetencebehov

 Nuværende kompetencebehov  Fremtidige kompetencebehov

 Faglige

 • At foretage manuelt arbejde i metalforarbejdning: svejsning, boring, slibning, skæring mv.
 • Bredt kendskab til svejseteknikker og materialetyper
 • Skal kunne styre og programmere svejserobotter
 • IT-kompetencer
 • Dokumentation af faglig opdatering og materialeerfaring.

 Faglige

 • Større omstilling og fleksibilitet i produktionen med mere specifikt tilpassede løsninger
 • Større anvendelse af robotter.
 • Svejsere skal have opdateret viden om robotteknologi
 • Mere specialiseret materialekendskab og metallurgi.

 Generelle

 • Omstillingsparathed
 • Sprogkompetencer
 • Informationssøgning og dokumentation
 • Kommunikation og formidling.

 

 Generelle

 • Sprogkompetencer og interkulturel forståelse
 • Mere kommunikation og formidling
 • Forretningsforståelse
 • Kvalitetskontrol af gennemført arbejde.
 • Løbende test og certificering.

 Personlige

 • At kunne samarbejde i team
 • At kunne arbejde selvstændigt
 • Innovationsevne og kreativitet i opgaveløsning
 • Arbejde fleksibelt på flere opgaver samtidig.

 Personlige

 • Større selvstændighed og ansvarlighed for eget arbejde
 • Omstillingsevne og fleksibilitet i produktionen.

 

Læs mere her:
Karriere- og videreuddannelsesmuligheder for svejsere
Fremtidige kompetencebehov for svejsere
Nuværende kompetencebehov for svejsere