Tømrer

Tømrere arbejder med nybygning, ombygning eller renovering af ældre byggeri. En del af det forberedende arbejde foregår på værksted, mens det øvrige typisk foregår på en byggeplads eller i private hjem. Tømrere lægger gulve, opsætter lofter, tagspær og tagplader. Tømrere udfører også varmeisolering, opstiller skillevægge af træ og pladematerialer samt monterer brædde- og pladebeklædninger. De indsætter vinduer, døre og forskelligt inventar. Ved nybyggeri bliver bygningselementerne oftest fremstillet på fabrik, og kun få tømrere er med til dette arbejde.


Oversigt over nuværende og fremtidige kompetencebehov

  Nuværende kompetencebehov    Fremtidige kompetencebehov  

 Faglige

 • Nivellere flader
 • Vælge måleinstrumenter, værktøj  og sikkerhedsudstyr
 • Indrette en byggeplads under hensyn til arbejdsmiljø, sikkerhed, m.m.
 • Indgå i det forebyggende sikkerhedsarbejde
 • Foretage kvalitetsstyring
 • Foretage styk- og mængdeberegninger
 • Foretage informationssøgning
 • Udføre IT-baserede tegninger eller skitser
 • Udføre   frihåndstegning
 • Forholde sig til valg af materialer og konstruktion
 • Udføre konstruktioner og isolering
 • Planlægge og udføre arbejdet i samarbejde med øvrige faggrupper
 • Opbygge og beklæde lette vægge
 • Udføre gulv- og vægopbygning i et vådrum
 • Udføre strøgulve
 • Udlægge trægulve med parket, brædder eller plader
 • Tegne, konstruere, afstive og montere tagværker og spær samt valm- og kelkonstruktioner
 • Udvælge materialer ud fra anvendelsesformål (materialeforståelse).

 Faglige

 • Viden om lavenergibyggeri
 • Energihensyn
 • Tværfagligt samarbejde
 • Faglige metakompetencer som tolerance, systemforståelse, arbejdsmiljø, forståelse for CO2 og energi
 • Materialeteknologi, f.eks. nanoteknologi
 • Praktisk dimensionering
 • Belastbarhed og ydeevne
 • Præcision
 • Standardisering
 • Levere rette/aftalte kvalitet
 • Være økonomisk bevidst - være opmærksom på omkostninger ved valg af givne løsninger og materialer.

 Generelle

 • Kommunikation/formidling
 • Alsidighed
 • IT på brugerniveau
 • Tværfaglighed
 • Samarbejdsevner
 • Løsningsorienteret.

 Generelle

 • Øget dialog og samarbejde med andre fagentrepriser
 • Bedre almene kompetencer inden for dansk matematik og sprog
 • Håndtering af IT - f.eks. ved timeregistrering og afregning for opgaveløsning.

 Personlige

 • Stabil - overholder   mødetidspunkter og aftaler
 • Fleksibel - arbejder på flere opgaver samtidig
 • Selvstændig - arbejder uden at blive instrueret i detaljer
 • Kvalitetsbevidst
 • Ordenssans - rydder op og passer på værktøj/udstyr
 • Serviceminded - opsøger selv arbejdsopgaver ved arbejde i team.

 Personlige

 • Arbejde selvstændigt og kvalitetssikre eget arbejde
 • Koordinerer sine opgaver i forhold til andre deltagere/fagenterpriser i byggeriet.


Læs mere her:

Karriere- og videreuddannelsesmuligheder for tømrere

Fremtidens kompetencebehov for tømrere

Nuværende kompetencebehov for tømrere