Topledere

Denne gruppe omfatter ledere, der udøver overordnet ledelse af virksomheder. En virksomheds størrelse har selvfølgelig betydning for de kompetencekrav der stilles til en topleder, men analysen sammenfatter så vidt muligt de generelle kompetencer, der kræves af topledere, hvad enten de leder en større koncern med mange ansatte eller en mindre virksomhed.

Oversigt over nuværende og fremtidige kompetencebehov

 Nuværende kompetencebehov  Fremtidige kompetencebehov

 Faglige

 • Strategisk ledelse
 • Kunne omsætte strategi til handling
 • Økonomiske og forretningsmæssige kompetencer
 • Personaleledelse
 • Etablering af informationsgrundlag for ledelse

 Faglige

 • Håndtere større personale gennemstrømning
 • Kunne håndtere mangfoldigt personale med særlige behov
 • Innovationsledelse
 • At kunne inddrage medarbejdere i innovation
 • At kunne coache og motivere mellemledere

 Generelle

 • Kommunikationskompetencer
 • IT-kompetencer

 Generelle

 • Kunne anvende fejl i læringsperspektiv
 • Sprog og interkulturel forståelse
 • Etablere gode relationer til leverandører og samarbejdspartnere

 Personlige

 • Resultatorienteret
 • Handlekraftig – kunne træffe vanskelige beslutninger

 Personlige

 • At være inspirerende og motiverende
 • Tværkulturel forståelse og indlevelse