Transnationelt partnerskapsmøde i Varberg


31. maj 2017

På Varbergs Kusthotell i Sverige mødtes danske, norske og svenske partnere til et veludført og velbesøgt transnationalt partnerskabsmøde den 30. og 31. maj 2017. Fokus gennem de to dage var på samarbejdet mellem landende, samt hvad der konkret skal gøres for at nå projektmålene.