Transportchauffør

En transportchauffør arbejder med at køre lastbil, kranbil, varevogn og/eller tankvogn for private vognmænd, speditionsfirmaer, fragtmænd, transportfirmaer osv. eller for offentlige virksomheder.

Chaufføren arbejder med at læsse og losse forskellige typer gods samt sørge for, at lasten er ordentligt fastgjort. Desuden skal chaufføren udfylde fragtpapirer og køresedler, og er selv ansvarlig for vognens sikkerhed. Chaufføren planlægger også ruter og udfylder de forskellige dokumenter, der skal bruges i forbindelse med kørslen.

Oversigt over nuværende og fremtidige kompetencebehov  

  Nuværende kompetencebehov     Fremtidige kompetencebehov  

Faglige

 • Køre, laste og losse en lastbil, kranbil, tankvogn eller lignende
 • Fastgøre last
 • Udarbejde ruteplaner
 • Starteftersyn
 • Anhugningsopgaver og kranbetjening
 • Udfylde fragtpapirer og køresedler
 • Have direkte   kundekontakt
 • Stort kørekort (C)
 • Ofte krav om truckcertifikat
 • Ofte krav om ADR-bevis.

Faglige

 • Logistiske kompetencer
 • Satellitkommunikation/ruteplanlægning
 • Opkvalificering i køreteknik
 • Fokus på sikkerhed og sundhed
 • Specialisering
 • Større fokus på serviceydelser i tilknytning til transport
 • Mere effektivt transportarbejde
 • Bedre IT-kompetencer.

Generelle

 • Danskkundskaber
 • Serviceminded.

Generelle

 • IT-færdigheder
 • Serviceorientering
 • Selvstændig beslutningstagning om ruter/levering.

Personlige

 • Selvstændighed
 • Mødestabil
 • Overblik
 • Fleksibilitet.

Personlige

 • Fleksibilitet
 • Selvledelse.