Uddannelsestal 2015


6. juni 2016

Uddannelsestal ser på uddannelsesvejen fra grundskolen til de videregående uddannelser og består af syv overordnede fokuspunkter, hvoraf de første seks primært retter sig imod 95 %-målsætningen og den syvende retter sig mod 60 %-målsætningen.


  • Grundskole
  • Overgang til ungdomsuddannelse
  • Nærhed til ungdomsuddannelse
  • Gennemførelsesfrekvens på ungdomsuddannelse
  • Praktikpladssituationen
  • Helhedsorienteret og sammenhængende indsats
  • Videregående uddannelser

De syv fokuspunkter indeholder hver et antal indikatorer, der har betydning for de unges vej gennem og ind i uddannelsessystemet. Derfor kan fokuspunkterne bruges til at give viden om uddannelsessituationen i Region Midtjylland.


Læs mere her