Udviklingen i antal arbejdspladser fra 2008 til 2014


Danmarks Statistik har i april 2016 offentliggjort nye tal for antal arbejdspladser. Arbejdspladser er her defineret som antal beskæftigede med arbejdssted i det pågældende område.


I vedlagte regneark kan du vælge at se udviklingen i det området du er interesseret i. Det er muligt at se udviklingen i antal arbejdspladser både i kommuner, landsdele og regioner. Du vælger området øverst til venstre i regnearket i en rulleliste, som åbner sig, når du klikker på trekanten til højre for det gule felt.