Unge og deres sårbarheder


1. marts 2015

I undersøgelsen anlægges et analytisk blik på sårbarhed som ikke bare et psykisk, men også et socialt fænomen. Grundantagelsen er, at unges vanskeligheder med uddannelsesdeltagelse opstår i mødet mellem den enkelte unge og ungdomsuddannelserne og andre velfærdsinstitutioner. Undersøgelsen fokuserer på dette møde og dermed de sociale årsager til og oplevede konsekvenser af forskellige former for sårbarhed.


Læse mere her: Unge og deres sårbarheder