Virksomhederne og AMU - belyst gennem surveys i 2007, 2011 og 2015


Virksomheders brug af AMU-kurser


AMU spiller en vigtig rolle i forbindelse med den løbende opkvalificering af ufaglærte og faglærte medarbejdere i Danmark i forhold til virksomhedernes behov for arbejdsmarkedsrettede kompetencer, ligesom der målt på antallet af kursister og uddannelsestilbud er tale om et efter danske forhold ganske omfattende system. Det er derfor vigtigt, at det med passende mellemrum undersøges, hvordan virksomhederne bruger AMU, og hvordan de vurderer udbyttet heraf. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) giver med denne rapport et indblik i virksomhedernes vurderinger af, om det aktuelle udbud af arbejdsmarkedsuddannelser matcher virksomhedernes efter- og videreuddannelsesbehov. Samtidig kaster rapporten lys over virksomhedernes brug af og viden om AMU.


Læs EVAs egen beskrivelse af analysen og dens resultater