Virksomhedspanel 2. runde 2017

Resultaterne fra 2. runde i virksomhedspanelet kan ses i hovedrapporten. Derudover er der udarbejdet en bilagsrapport, hvor du kan se de spørgeskemaer som er anvendt samt mere detaljerede resultater fra virksomhedspanelet.


Virksomhederne forventer at ansætte flere

Virksomhedernes forventninger til antallet af medarbejdere er positiv for alle medarbejdergrupper i Region Midtjylland. Mere end 20 % af virksomhederne forventer at ansætte flere faglærte samt videregående uddannede/funktionærer, mens mere end 10 % af virksomhederne forventer at ansætte flere ufaglærte/specialarbejdere og ledere.

Mange virksomheder har rekrutteringsproblemer 

24% af virksomhederne har ansat de ønskede medarbejdere trods enkelte rekrutteringsproblemer. 12% af virksomhederne har haft større rekrutteringsproblemer og har derfor ikke fået ansat de ønskede medarbejdere. Disse problemer har ført til, at hver femte af de adspurgte virksomheder har angivet, at de på baggrund af disse rekrutteringsproblemer har måttet opgivet ordrer eller aktiviteter.


Virksomhederne benytter sig af efteruddannelse

Ifølge virksomhedspanelet er efteruddannelse af medarbejdere en central metode til at sikre tilgængeligheden af de kompetencer, der skal realisere virksomhedernes mål. Virksomhedernes vigtigste motivation for at efteruddanne medarbejdere er, at fagspecifikke arbejdsopgaver kræver vedligeholdelse af medarbejdernes kvalifikationer. Virksomhederne benytter sig i høj grad af sidemandsoplæring og anden intern vidensdeling til at sikre medarbejdernes kompetencer, men benytter sig også af de eksterne efteruddannelsestilbud som uddannelsesinstitutionerne og VEU-centrene i Midtjylland tilbyder.


Efteruddannelse giver arbejdsglæde, stabilitet og et godt ry
Virksomhederne nævner, at efteruddannelse hjælper virksomheden med at skabe en høj arbejdsglæde, som fastholder medarbejderne i virksomheden i længere tid, hvilket sikrer stabilitet i produktionen og den daglige drift samt er med til at skabe et godt ry om virksomheden udadtil.