Virksomhedspanel 3. runde 2017

Nyt virksomhedspanel på gaden  

Så er den tredje runde af KOBRAs virksomhedspanel klar. KOBRA har undersøgt: Konjunktursituationen, Kompetenceforsyningen og Rekrutteringssituationen i Region Midtjylland. Temaet for denne runde har været den opsøgende virksomhedsvejledning Resultaterne af tredje runde kan ses i notatet  og redegørelsesrapporten.

 

Positive forventninger til omsætningen

Blandt de 588 adspurgte virksomheder forventer over halvdelen af de adspurgte virksomheder en stigning i omsætningen over de kommende 12 måneder, hvoraf knap 19 procent forventer en stigning på over 10 procent.


Forventet omsætning de kommende 12 månederKvalificeret arbejdskraft – Stadig den vigtigste faktor for vækst

Over halvdelen af de adspurgte virksomheder peger på adgangen til kvalificeret arbejdskraft som den vigtigste faktor for vækst og udvikling de kommende 12 måneder.


De vigtigste faktorer for vækst og udvikling de kommende 12 måneder

Flaskehalse på vej?

Virksomhedspanelet tredje runde viser, at størstedelen af virksomhederne har fået ansat de ønskede medarbejdere. Dog viser analysen, at 16,4 procent af de adspurgte virksomheder har oplevet rekrutteringsudfordringer. 23 procent af virksomhederne har måtte opgive ordrer som følge heraf.


Rekrutteringssituationen de seneste 6 månederDen opsøgende virksomhedsvejledning – fem udfordringer og fem anbefalinger

Med udgangspunkt i resultaterne af virksomhedspanelets tredje runde, har KOBRA identificeret fem udfordringer og fem anbefalinger til det opsøgende system.

 

Fem udfordringer:

  1. En tredjedel af virksomhederne bliver ikke kontaktet
  2. Ikke behov for mere kontakt til konsulenter, men konsulenterne skal styrke deres lokalkendskab
  3. Der skal være mere fokus på rekruttering
  4. Behov for øget samarbejde på tværs
  5. Manglende kendskab til konsulenternes arbejde

 

Fem anbefalinger:

  1. Sikre viden om fremtidens kompetencebehov
  2. Sambesøg skal være normen blandt konsulenterne
  3. Brug af fælles system skal give virksomhederne en bedre service
  4. Nyt system skal sikre en bedre vejledning
  5. Styrke konsulenternes lokalkendskab