Virksomhedspanel 4. runde 2017/2018

Virksomhedspanel 4. runde 2017/2018

Så er fjerde runde af virksomhedspanelet på gaden. Foruden konjunktursituationen, rekrutteringssituationen og kompetenceforsyning behandler denne runde temaet digitalisering. I denne runde indgår 590 midtjyske virksomheder.


Det går godt i Midtjylland

61 procent af virksomhederne angiver, at de forventer en stigende omsætning, hvor kun 11 procent forventer et fald.


Kvalificeret arbejdskraft er stadig den vigtigste faktor for vækst og udvikling

Gennem virksomhedspanelet er de midtjyske virksomheder blevet spurgt om, hvilke faktorer der er de vigtigste for virksomhedens vækst og udvikling i de kommende 12 måneder.


Rekrutteringsproblemer har betydning for ordrer og aktiviteter

17 procent af de adspurgte virksomheder har haft større rekrutteringsproblemer de seneste 6 måneder og har ikke fået ansat de ønskede medarbejdere. Dog er der 41 procent af virksomhederne, som ikke har oplevet rekrutteringsproblemer og har fået ansat de ønskede medarbejdere.
De virksomheder, som angav en eller anden form for rekrutteringsproblemer blev desuden spurgt til, om rekrutteringsproblemerne havde betydet, at virksomheden havde opgivet ordrer eller aktiviteter. Dette gør sig gældende for hele 28 procent af virksomhederne.


Digitalisering – fem hovedpointer og fem anbefalinger

Temaet for virksomhedspanelets 4. runde, har været digitalisering. Med udgangspunkt i undersøgelsen, har KOBRA identificeret fem hovedpointer:

  1. Behov for opkvalificering/efteruddannelse inden for IT
  2. Mindre virksomheder er tilbageholdende overfor ny teknologi
  3. Behov for IKT-kompetencer i Region Midtjylland
  4. For få midtjyske virksomheder investerer i avanceret teknologi
  5. De midtjyske virksomheder er tilfredse med det nuværende digitale niveau

Med afsæt i undersøgelsen, har KOBRA formuleret fem anbefalinger:

  1. Sikre viden om fremtidens kompetencebehov
  2. Flere skal opkvalificeres inden for IT
  3. Der etableres et vækstteknologicenter i Region Midtjylland
  4. Øge mængden af IKT-kompetencer og styrke den digitale dannelse i regionen
  5. Øge konsulenternes viden inden for digitalisering

Alle resultaterne fra fjerde runde af virksomhedspanelet kan ses i vedhæftede one-pager, notat og redegørelsesrapport.