Virksomhedspanel


Virksomhedspanelundersøgelsen gennemføres for at give de offentlige aktører på uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervsfremmeområdet bedre viden om virksomhedernes kompetencebehov og udfordringer ift. at anskaffe sig de nødvendige kompetencer.

Denne viden bliver anvendt til at målrette og kvalificere den virksomhedsopsøgende indsats og at igangsætte initiativer som imødekommer virksomhedernes behov for kompetencer. 

Virksomhedspanelet er nedsat af Region Midtjylland i samarbejde med en række uddannelsesinstitutioner og VEU-centrene i Midtjylland.

Virksomhedspanelet bliver spurgt to gange om året om deres kompetenceforsyning og kompetencebehov.

Undersøgelsen er baseret på en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt direktører eller personaleansvarlige fra 544 virksomheder i Region Midtjylland. Spørgeskemaundersøgelsen er udformet af Region Midtjylland i samarbejde med de midtjyske partnere i KOBRA-projektet, mens selve spørgeundersøgelsen er gennemført af Rambøll Management.

Derudover er der gennemført kvalitative interviews med 37 virksomheder. Disse interviews er gennemført af virksomhedskonsulenter ved følgende uddannelsesinstitutioner i Region Midt­jylland; Mercantec, Tradium, Viden Djurs, Th. Langs HF & VUC, Learnmark Horsens, Uddannelsescenter Holstebro, UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern og Aarhus Tech.

Virksomhedspanelet er afgrænset til private virksomheder med mindst 5 ansatte. Virksomheder inden for Landbrugssektoren og Kultur- og fritidsområdet indgår ikke i panelet.


VIRKSOMHEDSPANEL 1. RUNDE 2016

VIRKSOMHEDSPANEL 2. RUNDE 2017

VIRKSOMHEDSPANEL 3. RUNDE 2017

VIRKSOMHEDSPANEL 4. RUNDE 2017/2018