Værktøjsmager

Værktøjsmageren arbejder inden for jern-, metal- og plastindustrien med fremstilling af værktøjskomponenter, samling af komponenterne til færdigt værktøj og værktøj, der anvendes til at massefabrikere ting i metal og plast. Værktøjsmageren fremstiller værktøjsdelene både på manuelt betjente maskiner og med computerstyrede maskiner, der ofte skal programmeres. Ud over at fremstille nye komponenter reparerer og vedligeholder værktøjsmageren også maskiner, udstyr og produktionsværktøj. 

 Nuværende kompetencebehov

 Fremtidige kompetencebehov

 Faglige

 • At kunne planlægge og fremstille værktøj efter tekniske tegninger
 • At kunne fremstille værktøj manuelt og via computerstyrede maskiner
 • Tekniske færdigheder
 • Værktøjsanvendelse
 • Afprøvning og test af værktøj
 • Computerprogrammering
 • Materiale- og komponentkendskab
 • At kunne udarbejde dokumentation og specifikationsmateriale.

 Faglige

 • Lean produktion
 • Styrket fortrolighed med robot- og automationsudstyr
 • At kunne indbygge elektroniske løsninger i værktøj
 • Forretningsforståelse
 • Anvendelse af GPS-målsætninger
 • Innovation
 • At kunne lede og samarbejde med udenlandske kolleger
 • Styrkede CNC og CAM-kompetencer.

 Generelle

 • At kunne kommunikere på engelsk
 • Tværfagligt samarbejde
 • At kunne kommunikere fagligt.

 Generelle

 • Projektledelseskompetencer
 • Internationale kompetencer.

 Personlige

 • Idé- og initiativrig
 • Tålmodighed
 • At kunne opfinde eller designe nye værktøjer eller komponenter
 • Systematisk og struktureret arbejdstilgang.

 Personlige

 • At kunne tage ansvar for opgaveløsning og kvalitetssikring.
 • At kunne lede og instruere andre medarbejdere.


Læs mere:
Karriere- og videruddannelsesmuligheder for værktøjsmagere
Nuværende kompetencebehov for værktøjsmagere