VVS-arbejder

”VVS-arbejder” er en bred betegnelse for de professioner, som VVS-energiuddannelsen omfatter (blikkenslager, energispecialist, ventilationstekniker, rustfast industrimontør, VVS'er) samt VVS-installatør. En VVS-energiuddannet arbejder med vand, varme og gas m.m. Det er muligt at specialisere sig inden for flere forskellige områder blandt andet varme, sanitet, tagdækning og ventilation. I relation til byggeri skal gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger udføres af en autoriseret VVS-installatør. VVS-installatører opsætter og vedligeholder installationer som gaskomfurer, gasvandvarmere og afløb. Det er VVS-installatørens ansvar, at installationerne er korrekt og lovligt udført, hvad enten de selv udfører arbejdet eller fører tilsyn med hermed. VVS-installatøren skal afprøve apparaterne og instruere brugerne i, hvordan de skal anvendes.


Oversigt over nuværende og fremtidige kompetencebehov 

 Nuværende kompetencebehov

 Fremtidige kompetencebehov

 Faglige

 • Planlægge, udføre og foretage kvalitetskontrol
 • Udføre arbejdet inden for givne tidsrammer, sikkerhedsbestemmelser og arbejdsmiljøregler
 • Udarbejde og benytte dokumentation for arbejdsopgavernes udførelse
 • Udføre installationsarbejde i ejendomme, industrianlæg og institutioner
 • Uføre gas- og sanitære installationer
 • Installere, reparere og servicere fyrede, ufyrede og vedvarende energiinstallationer
 • Renovere, servicere og udskifte komponenter og armaturer
 • Installere og servicere styrings- og reguleringsautomatikker

 Faglige

 • VVS- og kloakkompetencer som samlet område
 • Skærpede IT-kompetencer (IT i alle komponenter)
 • Totalinstallationer, der omfatter både VVS og el, alarm- og sikkerhedssystemer m.fl.
 • Indtænke betydningen af cleantech og energioptimering globalt
 • Viden om beregning af økonomi og energiforbrug
 • Digitalt byggeri – herunder digitale udbudsforretninger og fagentrepriser
 • Udføre målinger og analyser af klimaforhold
 • Foretage  energitekniske beregninger, målinger og analyser
 • Tryghed og forebyggelse af vandskader
 • Servicere et voksende kundesegment – de ældre.

 Generelle

 • IT-færdigheder
 • Gode danskkundskaber

 Generelle

 • Kundeservice
 • Præfabrikation/industrialisering
 • Faglige metakompetencer
 • Rådgivning
 • Løsningsorienteret
 • Partnerskabsorienteret (netværk)
 • Fleksibilitet
 • Kommunikative kompetencer.

 Personlige

 • Stabil
 • Fleksibel
 • Selvstændig
 • Kvalitetsbevidst
 • Ordenssans
 • Serviceminded

 Personlige

 • Selvledelse
 • Serviceorienteret

Læs mere her: